Систематика

СИСТЕМАТИКА [грец. … — упорядкований, що відноситься до системи] — розділ науки (зокрема, ботаникЬ, зоології), що відноситься до класифікації досліджуваних об’єктів; під систематикою можна розуміти також етап у науковому пізнанні, пов’язаний з розробкою методів і форм впорядкування елементів у структурних системи.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 392.