Математична нескінченність

МАТЕМАТИЧНА НЕСКІНЧЕННІСТЬ — загальна назва різних реалізацій ідеї нескінченності в математиці. Хоча між значеннями поняття Математична нескінченність і іншими значеннями, у яких вживається термін «нескінченність», немає жорсткої межі (оскільки всі ці поняття в кінцевому рахунку відображають вельми близькі властивості реального світу), математичний аналіз поняття нескінченності слід відмежовувати від філософського аналізу, — визнаючи діалектичний характер нескінченності, математика прагне виділити в якості її экспликатов формально несуперечливі поняття, придатні для суворого дедуктивного (формально-логічного) побудови математичних і логіко-математичних теорій.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 220.