Масова проблема

МАСОВА ПРОБЛЕМА — нескінченний клас (наукових) проблем (завдань), охарактеризований (або може бути охарактеризованным) за допомогою деякого єдиного ефективно розпізнаваного умови. На фігурує в цьому поясненні поняття проблеми слід дивитися як на об’ємно-невизначений, оскільки будь-яка спроба визначити, які проблеми можуть коли-небудь в майбутньому представляти інтерес для якої-небудь галузі знання, невиправдана. У характеристиці поняття Масова проблема істотним є нескінченність класу проблем, так як в застосуванні до кінцевого класу задач не має сенсу говорити про загальний спосіб їх завдання, — цей клас може бути заданий простим перерахуванням умов окремих проблем.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 219-220.