Рада Економічної Взаємодопомоги (КПС, 1988)

РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ (РЕВ) — міжнародна міжурядова організація багатостороннього економічного і науково-технічного співробітництва та інтеграції соціалістичних країн. Створена в 1949 році. В РЕВ входять НРБ, ВНР, СРВ, НДР, Республіка Куба, МНР, ПНР, СРР, СРСР, ЧРСР. У 1949 члени РЕВ вступила Албанія, однак з кін. 1961 в діяльності організації не бере участь. РЕВ покликаний сприяти шляхом об’єднання і координації зусиль країн-членів удосконаленню співробітництва і поглибленню соціалістичної економічної інтеграції, планомірному розвитку їх народного господарства, прискоренню економічного й науково-технічного прогресу, вирівнювання рівнів економічного розвитку, безперервного зростання продуктивності праці і неук-лонного піднесенню добробуту народів країн — членів РЕВ. У своїй роботі керується Статутом (набрав чинності в 1960), Основними принципами міжнародного соціалістичного поділу праці (1962), Комплексною програмою подальшого поглиблення і вдосконалення співпраці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ (1971,), Комплексною програмою науково — технічного прогресу країн — членів РЕВ до 2000 року (1985) і ін. документами. Економічне і науково-технічне співробітництво в рамках РЕВ здійснюється на основі принципів соціалістичного інтернаціоналізму, поваги державного суверенітету і національних інтересів, невтручання у внутрішні справи країн, рівноправності і взаємної відповідальності, взаємної вигоди та взаємної допомоги. В РЕВ існує рівне представництво, рівні права та обов’язки кожної країни-учасниці, незалежно від економічного потенціалу, чисельності населення і внесків до бюджету Ради. Рішення приймаються лише за згодою зацікавлених країн.

В ході здійснення Комплексної програми соціалістичної економічної інтеграції утверджувалися нові, більш досконалі методи і форми господарського взаємодії співпрацюють країн. Економічне нарада країн — членів РЕВ на найвищому рівні (Москва, 1984) схвалило узгоджену стратегію подальшого господарського розвитку, поглиблення соціалістичної економічної інтеграції. Розроблена за рішенням наради і прийнята в грудні 1985 Комплексна програма науково-технічного прогресу країн — членів РЕВ до 2000 року покликана надати цьому процесу нове прискорення.

На 43-му (позачерговому) засіданні сесії РЕВ (Москва, жовтень 1987) прийнято низку важливих постанов: про необхідність поетапного здійснення перебудови механізму соціалістичної економічної інтеграції; про підготовку Колективної концепції міжнародного соціалістичного поділу праці на 1991-2005; про розробку спеціальних комплексних програм багатостороннього співробітництва європейських країн — членів РЕВ з В’єтнамом, Кубою і Монголією в інтересах поступового вирівнювання рівнів їх розвитку і ін., які були схвалені на 44-му засіданні сесії РЕВ (Прага, липень 1988). Реалізація цих рішень буде сприяти прискоренню соціально-економічного розвитку країн — членів РЕВ, підвищенню добробуту народів, все більш повного розкриття творчого потенціалу соціалізму.

Країни — члени РЕВ зміцнюють свою могутність, сприяють соціальному прогресу. Вони виступають за розвиток господарських зв’язків з ін. регіонами світу, розглядаючи таке співробітництво як один з важливих засобів розширення взаєморозуміння народів і зміцнення загального миру. РЕВ — ініціатор встановлення офіційних відносин з ЄЕС. У червні 1988 р. у Люксембурзі підписана Спільна декларація про встановлення офіційних відносин між РЕВ і ЄЕС. Створені сприятливі умови для розвитку торгово-економічних обмінів між найбільшими організаціями, між країнами, що входять до їх складу. З моменту створення РЕВ є відкритою організацією, в яку може вступити будь-яка країна, що поділяє принципи Ради і бажає брати участь в широкому економічному співробітництві з країнами — членами РЕВ. Вищий орган РЕВ — сесія Ради, уповноважена обговорювати принципові питання, що входять в компетенцію РЕВ, і визначати основні напрямки його діяльності.

Короткий політичний словник. М., 1988, с. 386-387.