Масонство (Подопригора, 2013)

МАСОНСТВО, франкмасонство (від фр. franc-macon — вільний каменяр] — міжнародна релігійно-філософська течія. Виникло в Англії у XVIII ст., швидко поширилося в Європі та Америці. Ритуальна символіка та організаційні форми масонських лож запозичені від середньовічних цехових братств мулярів — будівельників храмів. Для ліберально-консервативної ідеології масонства певні типові форми протесту проти суспільної несправедливості, релігійної нетерпимості і одночасно аполітичність, проповідь покірності владі. Громадської боротьби як засобу суспільних перетворень масонство протиставляє морально-релігійне самовдосконалення людини, громадського рівності — взаємодопомога, любов між членами лож. У масонському русі XVIII ст. брали участь багато просвітителі (Вольтер, Лессінг, Гердер та ін), які бажають знайти в ньому втілення принципів гуманізму.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 219.