Реставрація

РЕСТАВРАЦІЯ [лат. restauratio — відновлення] — 1) відновлення чого-небудь у первісному вигляді, наприклад, реставрація твори мистецтва, постраждалого від часу або зіпсованого, спотвореного наступними переробками; 2) відновлення поваленого революцією ладу або династії; у Франції — періоди вторинного правління Бурбонів у 1814-1815 рр. (1-я реставрація) і в 1815-1830 рр. (2-я реставрація); 3) в палеонтології — відновлення відсутніх частин скелета (наприклад, динозавра).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 370.