Реидеологизация

РЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ — процес відродження ідеології, оновлена віра в ідеологію. Самий загальний сенс реидеологизации позначений приставкою «ре». Реидеологизация передбачає відродження ідеології, посилення її ролі в сучасному світі. Провідні теоретики Р. (Р. Арон, Д. Белл, О. Лемберг, Р. Нісбет та ін) оголосили на початку 1970-х рр., що в сучасному світі відбувається бурхливе оновлення духу, виявлені і задіяні дрімали досі світоглядні ресурси, зміцнюється втрачена в минулі десятиліття віра в мобілізаційну міць ідеології капіталізму. Нині реидеологизация трактується як розгорнулося масове залучення широких верств населення до ідеалів і цінностей сучасного суспільства.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 368-369.