Маргінальність (Подопригора, 2012)

МАРГІНАЛЬНІСТЬ [лат. margo — край, межа] — поняття, що традиційно використовується в соціальній філософії та соціології для аналізу прикордонного положення особистості по відношенню до будь-якої соціальної спільності, що накладає при цьому певний відбиток на її психіку і спосіб життя. Категорія маргінальності була введена американським соціологом Р. Парком з метою виявлення соціально-психологічних наслідків неадаптации мігрантів до умов міського середовища.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 217.