Рабовласницька формація (Подопригора)

РАБОВЛАСНИЦЬКА ФОРМАЦІЯ — суспільний лад, заснований на рабстві і рабовладельчестве; перша в історії людства антагоністична суспільно-економічна формація. Рабство — явище, що існувало в різних історичних умовах. В рабовласницької формації рабська праця відіграє роль пануючого способу виробництва. Країнами, в історії яких історики відкривають наявність рабовласницької формації, є: Єгипет, Вавилонія, Ассирія, Персія; держави Стародавньої Індії, Стародавнього Китаю, Стародавньої Греції та Італії. Цей перелік свідчить, що рабовласницька формація мала значення світової системи.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 362.