Римський клуб (Подопригора)

РИМСЬКИЙ КЛУБ — міжнародна громадська організація, що об’єднує близько ста підприємців, керівників, політичних діячів, високопоставлених службовців, довірених експертів, діячів культури, науковців з країн Західної Європи, Північної та Південної Америки і ін., Основні цілі, які поставили перед собою діячі Римського клубу: 1) дати суспільству методику, за допомогою якої можна було науково аналізувати «труднощі людства», пов’язані з фізичною обмеженістю ресурсів Землі, бурхливим зростанням виробництва і споживання — цими «принциповими межами зростання»; 2) донести до людства тривогу представників Р. к. щодо критичної ситуації, яка склалася в світі з ряду питань; 3) підказати суспільству, яких заходів воно має вжити, щоб «розумно вести справи» і досягти «глобальної рівноваги».

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 372-373.