Вульгаризм

ВУЛЬГАРИЗМ — термін, що позначає використане в літературі грубе або неправильне слово. Вульгаризм застосовується в якості підсилювача емоційного напруження думки автора. Сам термін має латинське походження: vulgaris означає «грубий, простий».

Гур’єва Т. Н. Новий літературний словник / Т. Н. Гур’єва. – Ростов н/Д Фенікс, 2009, с. 56.