Твір (Конт-Спонвиль, 2012)

ТВІР (CEUVRE). Продукт діяльності або праці. Слово «твір» майже завжди містить, принаймні підсвідомо, нормативність — твір є щось більше, ніж продукція, виріб або результат. Це плід праць, але розглянутий з точки зору властивої йому цінності, яка майже завжди означає більше, ніж сама праця. Тому, кажучи про твори, зокрема про твори мистецтва, часто мають на увазі творче начало. Твір є щось нове, що з’являється на світ, вражаючи нас своєю перевагою над витраченими зусиллями. Можна сказати, що твір є акт людського творіння, як Творіння (Всесвіт) є Боже твір.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 459.