Мальтузианство (Подопригора)

МАЛЬТУЗИАНСТВО [від англ. Malthus] — вчення, що пояснює низький рівень життя (безробіття, злидні) тим, що темпи зростання народонаселення (ростуть у геометричній прогресії) значно перевищують темпи збільшення виробництва засобів існування (зростають в арифметичній прогресії); названо на честь автора — англійського економіста і священика Томаса Мальтуса (1766-1834і), який пропонував широким верствам населення утримуватися від шлюбів і дітонародження.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 214.