Альманах

АЛЬМАНАХ, -а, м. 1. (кін. XVIII ст.). Неперіодичний збірник літературних творів різних авторів, об’єднаних за тематичним, жанровим або какому-л. іншою ознакою. Альманах А. Дельвига «Північні квіти». Альманах «Літературна Москва». Випустити новий номер альманаху. 2. (1 пол. XIX ст.). Збірник відомостей довідкового або цікавого характеру з різних галузей знань. Дитячий географічний альманах «Глобус». Познайомити читачів з «Московським альманахом для прекрасної статі 1825 р.» (газ.).

— Франц. almanach — альманах, нім. Almanach — тж < позднелат. almanachus — астрологічний календар < грец. almenichiakon — тж (з копт, яз.), хоча існує й інша думка: франц. almanach < вик. almanaque — тж < араб, almanakh — календар, щорічник, від manan — час, доля.

Л. М. Баш, А. В. Боброва, Г. Л. Вячеслова, Р. С. Кимягарова, Е. М. Сендровиц. Сучасний словник іноземних слів. Тлумачення, слововживання, словотворення, етимологія. М., 2001, с. 54-56.