Народна партія

НАРОДНА ПАРТІЯ — термін, що з’явився в СДПН у період «деідеологізації». Згідно йому, соціал-демократія, серед членів і електорату якій спостерігається скорочення представників традиційних верств робітничого класу, вже не представляє специфічних інтересів найманих працівників, а тому не може вважатися виключно частиною робочого руху. «Народним» характером СДПН пояснювалося використання нею буржуазно-ліберальних і технократичних теорій. В даний час керівництво СДПН віддає перевагу термін «ліва народна партія», прагнучи тим самим відмежуватися від буржуазних партій ФРН, їх ідеології та політики.

Використані матеріали кн.: Сучасна соціал-демократія. Словник-довідник. — М: Политиздат, 1990, с. 263.