Перфекціонізм (Подопригора)

ПЕРФЕКЦІОНІЗМ [фр. perfection] — переконання в тому, що вдосконалення, як власне, так і інших людей, є тією метою, до якої повинна прагнути людина. Передбачається, що шукане досконалість включає насамперед чесноти, а також розвиток властивих людині талантів і обдарувань. Представники перфекціонізму іноді вважають, що вдосконалення людини є не тільки його моральної завданням, але і сенсом людської історії. До прихильників перфекціонізму можна віднести Р. В. Лейбніца, A. К. Е. Шефтсбері, М. А. Кондорсе, X. Вольфа, І. Канта та ін. Про вдосконалення людини говорять також концепції, розвиваючі ідею надлюдини (Ф. Ніцше, Маркс К., B. В. Ленін, А. Гітлер та ін), однак при цьому пропонуються такі засоби для досягнення даної мети, з якими ортодоксальні перфекціоністи ніколи б не погодилися.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 316.