Майевтика (Подопригора)

МАЙЕВТИКА [грец. … букв. — повивальное мистецтво] — метод діалектичних спорів Сократа, що полягає у виявленні протиріччя в міркуваннях співрозмовника і приведення його до істини за допомогою майстерно поставлених питань і відповідей. Майевтика — складова частина так званого сократичного методу поряд з іронією, індукцією та визначенням. Завдяки майевтике пізнання переходить від філософського сумнів («Я знаю, що нічого не знаю») до народження істини шляхом самопізнання («Пізнай самого себе»). Зразок майевтики — ряд сократичних діалогів Платона.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 210.