Дискурс (Райзберг, 2012)

ДИСКУРС (лат. discursus — міркування) — 1) міркування з певного приводу, довід, аргумент на користь висловленої затвердження; 2) зміст, вкладений в поняття, твердження особою, яка використовує, трактующим дане поняття, рассуждающим з даного приводу. Дискурс дозволяє встановити, окреслити, обмежити предмет обговорення, дискусії, ідентифікувати його, виділити з більш великої сукупності. Щоб позначити дискурс, часто застосовують вираз «в контексті».

Райзберг Б. А. Сучасний соціоекономічний словник. М., 2012, с. 125.