Маздакизм (Подопригора, 2013)

МАЗДАКИЗМ — релігійно-філософське вчення, відбивало ідеологію широкого народного руху селян, городян і частково дрібних феодалів в Ірані на рубежі V і VI століть, в епоху переходу від рабовласницьких відносин до феодалізму; названо по імені його засновника Маздака (ок. 470-529). Маздакизм навчав, що в основі світових процесів лежить боротьба між світлим, добрим початком, що діють цілеспрямовано і розумно, і темним, злим, чинним сліпо і випадково.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 209.