Бихевиорализм (Кузнєцов, 2007)

БИХЕВИОРАЛИЗМ (від англ. behaviour — поведінка) — позитивістський підхід до вивчення політики і міжнародних відносин, що представляє собою спробу застосування методів природничих наук та психології до політичного аналізу. Б. протягом кількох десятиліть після другої світової війни був панівною теорією в американській політології, яка виникла під впливом соціології політики. Б. основну увагу приділяє вивченню політичної поведінки особистості (мотивів голосування, електоральної поведінки тощо). Основним методом тут виступає кількісний аналіз емпіричних досліджень — опитувань, інтерв’ю, контент-аналізу і т. д. Б. вивчає політичні та економічні фактори, що впливають на індивідуальне поводження, і можливості моделювання поведінки різних соціальних груп.

З кінця 1960-х рр. відзначають наступ «постповеденческой революції», що супроводжувалася критикою поведінкового підходу, який оголошується консервативним і абстрактним. При цьому підкреслювалося, що суспільна наука не може бути нейтральною в оцінках, факт невіддільний від ціннісної навантаження.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 57-58.