Давньоруська література

ДАВНЬОРУСЬКА ЛІТЕРАТУРА — сукупність літературних пам’яток, які були створені на Русі в період з XI по XVII століття. Давньоруська література складають твори найрізноманітніших жанрів і змісту, серед яких значна частина присвячена історичним подіям, а також релігійної тематики. Деякі твори давньоруської літератури відомі широким колам («Слово о полку Ігоревім», «Повість тимчасових років», «Повість про Петра і Февронії», «Задонщина» та ін).

Гур’єва Т. Н. Новий літературний словник / Т. Н. Гур’єва. – Ростов н/Д Фенікс, 2009, с. 91.