Природний рух населення (Райзберг, 2012)

ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ — зміна кількості населення, що характеризується показниками числа народжених, померлих, шлюбів, розлучень і відносними показниками, розрахованими на їх основі. Абсолютні числа подій отримують на основі статистичної обробки актів цивільного стану, які складаються при реєстрації народжень, смертей, шлюбів, розлучень. При аналізі природного руху населення використовуються загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, вікові коефіцієнти народжуваності і смертності, коефіцієнт дитячої смертності, очікувана тривалість життя, загальні та вікові коефіцієнти шлюбності і разводимости.

Райзберг Б. А. Сучасний соціоекономічний словник. М., 2012, с. 145-146.