Заперечення (Подопригора, 2013)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ — певний момент процесу розвитку, що виражає діалектичну зв’язок двох послідовних стадій, що розвивається об’єкта. Суть заперечення полягає в тому, що твердження наступної стадії розвитку передбачає в якості свого умови зникнення, руйнування попередньої і разом з тим збереження, утримання деяких її суттєвих елементів, складових.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 299.