Орієнталістика (Подопригора, 2013)

ОРІЄНТАЛІСТИКА [лат. orientalis — східний] сходознавство; сукупність наукових дисциплін, що вивчають історію, економіку, мову, літературу, мистецтво, релігію, філософію, етнографію країн Сходу; підрозділяється на арабистику, индологию, китаеведение (синологию) та інші регіональні галузі.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 293.