Магістр (Подопригора)

МАГІСТР [лат. magister — начальник, голова; вчитель, наставник] — 1) у Стародавньому Римі — посадова особа, наприклад Магістр кінноти; 2) у Візантії — високий придворний титул; 3) пізніше, в Європі — голова деяких світських і церковних установ, наприклад Великий Магістр — голова духовно-лицарського ордену; 4) в Середні віки — викладач так званих вільних (гуманітарних) наук; 5) у Росії в XIX-XX ст. (до 1917 р.) — нижча вчений ступінь, присуджена випускникам університету, пройшли спеціалізацію в будь-якій науковій області; 6) у деяких країнах — вчений ступінь, середній між бакалавром (випускником університету) і доктором наук; присуджується бакалаврам, які пройшли додатковий курс навчання (1-2 роки), складають спеціальні іспити і захистили магістерську дисертацію; у СНД введено в 90-х роках XX ст. і є середній між бакалавром і кандидатом наук.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 208.