Лютеранство (Подопригора, 2013)

ЛЮТЕРАНСТВО [нім. Luther] — найбільший напрям протестантизму, засноване на початку XVI століття Мартіном Лютером (1483-1546); в Лютеранстві вперше сформульовані головні положення протестантизму (відкидала основні догмати католицизму), однак вони втілені в життя менш послідовно, ніж в кальвинизме; Лютеранство найбільш поширена у скандинавських і прибалтійських країнах, Німеччині і США.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 207.