Любов (Подопригора, 2013)

ЛЮБОВ — морально-естетичне почуття, що виражається в безоплатному і самозабвенном прагненні до свого об’єкту. Поняття любов багатозначне: існує любов до справи, ідеї, батьківщині, людству, особистості. Специфічним змістом любові є самовідданість, самовіддача і виникає на цій основі духовне взаємопроникнення. Духовна близькість у любові відчувається як постійне взаємне уявна присутність, як таке ставлення люблять, коли одна людина направляє свої помисли і почуття до іншого і оцінює свої вчинки у відповідності з його поглядами.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 206.