Люстрації

ЛЮСТРАЦІЇ [лат. lustratio — очищення через жертвоприношення] — 1) у багатьох народів у давнину і середньовіччя релігійно-магічні обряди, спрямовані проти хвороб та інших лих; очисна сила приписувалася вогню (обкурювання людей, житла), води, солі, заліза тощо; 2) заборона функціонерам високого рангу забороненої в даній країні політичної партії протягом певного часу займати посади в державному апараті, обиратися в представницькі органи, бути суддями і т. п.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 206-207.