Логічні помилки (Подопригора, 2013)

ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ — помилки, пов’язані з порушенням логічної правильності міркувань. Логическаф помилка полягають у тому, що стверджується істинність помилкових суджень (або хибність істинних суджень), або логічно неправильні міркування розглядаються як правильні або логічно правильні міркування — як неправильні), або недоведені судження приймаються за доведені (або доведені — за недоведені), або, нарешті, невірно оцінюється осмисленість виразів (безглузді вираження приймаються за осмислені або осмислені через безглузді); ці аспекти пізнавальних помилок можуть різним чином поєднуватися один з одним (наприклад, прийняття безглуздого судження за осмислене зазвичай буває пов’язано з переконанням у його істинності). Логічні помилки вивчалися вже Аристотелем, який у творі «Спростування софистических аргументів» проаналізував їх види. На цій основі у традиційній логіці, починаючи з праць схоластів, було розроблено детальний опис Логічної помилки.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 197-198.