Логицизм (Подопригора, 2013)

ЛОГИЦИЗМ — напрямок в області філософських проблем математики, намагається обґрунтувати математику шляхом зведення її до логіки, тобто шляхом визначення її «невизначуваних» (вихідних) понять у термінах логіки, формулювання всіх взагалі її пропозицій на мову математичної логіки та докази їх (в т. ч. і аксіом) за правилами цієї логіки. Попередником Логицизма вважається Р. Лейбніц, засновником Логицизма є Р. Фреге, робив спробу побудувати арифметику натуральних чисел як систему пропозицій, виведених за правилами логіки сформульованих ним (в термінах логіки) визначень натуральних чисел і операцій з ними.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 196.