Логіка (Подопригора, 2013)

ЛОГІКА [грец. λόγος — наука про мисленні, від λόγος — слово, мова, розум, міркування] — наука про закони, форми і прийоми пізнання світу на ступені абстрактного мислення, а також про мову як засіб такого пізнання. Основна мета логіки — з’ясування умов істинності пізнання, вироблення ефективних логічних апаратів і правильного методу пізнання. Слово «логіка» вживається також для позначення закономірностей розвитку і взаємозв’язків предметів і явищ об’єктивної дійсності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 194.