Зворотні форми дієслова

ЗВОРОТНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА — форми дієслова з постфиксом -ся (-сь), що виражає заставне значення (див. заставу): Конкурс проводиться молодіжною організацією: підмет конкурс позначає предмет, на який спрямована дія проводити; пор. Молодіжна організація проводить конкурс). У цьому випадку постфікс є формотворчим, з його допомогою утворюється форма страдательного застави.

Матвєєва Т. В. Повний словник лінгвістичних термінів. Ростов-на-Дону, 2010., с. 56.