Математична лінгвістика

МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА — наука, що використовує для дослідження мови методи математичної логіки, теорії автоматів, теорії інформації, теорії ймовірностей, математичної статистики та інших дисциплін. Розроблювані в Лінгвістиці математичної математичні моделі мови будуються і перевіряються за допомогою експериментів на цифрових обчислювальних машинах, використання яких для розв’язання лінгвістичних задач (машинного перекладу, автоматичного аналізу текстів, машинного аналізу та синтезу усного мовлення і т. п.) є одним з основних стимулів розвитку математичної лінгвістики.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 192.