Лінгвістичний поворот (Подопригора, 2013)

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОВОРОТ — термін, що описує ситуацію, що склалася в філософії у першій третині— середині XX століття, і позначає момент переходу від класичної філософії, що розглядає свідомість як вихідного пункту філософствування, до некласичної філософії, яка виступає з критикою метафізики свідомості і звертається до мови як альтернативу картезіанського cogito. Лінгвістичний поворот, або мовна революція, знайшов вираження в лінгвістичній філософії Л. Вітгенштейна («Логіко-філософський трактат»), феноменології Е. Гуссерля («Логічні дослідження), фундаментальної онтології М Гайдеггера, неопозитивизме.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 192-193.