Лінгвістика (Подопригора)

ЛІНГВІСТИКА, мовознавство, мовознавство — наука про мову, про його будову, функціонування і розвитку: «Прояв упорядковуючої, систематизирующей діяльності людського розуму в застосувань до явищ мови і становить мовознавство» (В. А. Бодуен де Куртене). Лінгвістика виділилася з філософії на початку XIX століття, коли у неї з’явилися власні методи дослідження, і перший серед них — порівняльно-історичний метод, що пояснює схожість мов спільністю їх попереднього розвитку (Ф. Бопп, Р. Райок, Грімм Я. і ін). У сучасному світі мовознавство поділяється на приватне (вивчає структуру, функціонування і розвиток будь-якої конкретної мови) і загальне (вивчаюче мова як загальнолюдський феномен).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 192.