Лікей (Подопригора, 2013)

ЛІКЕЙ, Ліцей (Λύκειον), — передмістя Стародавніх Афін з гимнасием, присвячених Аполлону, де викладав Аристотель в останні роки свого життя (до 323 р. до н. е..), коли він повернувся з Македонії. Назва це є також позначенням аристотелівської школи, яка іменувалася перипатетичною. В Лікее Аристотель читав лекції двох типів: більш важкі, спеціальні — для своїх найближчих учнів вранці і більш загальні, популярні — для широкого кола слухачів вечорами. Перипатетики після Аристотеля проіснували протягом всієї античності, наполегливо відстоюючи ідеї свого вчителя, на манер академіків — учнів Платона, які займалися філософією в іншому афінському передмісті — Академії. В Нове і новітнє час термін «ліцей» став вживатися для позначення певного типу навчальних закладів, головним чином привілейованого характеру.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 191-192.