Легенда (Подопригора, 2013)

ЛЕГЕНДА [лат. legenda — те, що має бути прочитане] — 1) народний переказ про життя якоїсь особи або про яку-небудь подію; в середньовічної писемності — житіє святого і релігійно-повчальний розповідь, притча; в новітній літературі всяке твір, що відрізняється поетичним вимислом, але претендує на якусь достовірність в минулому; 2) щось неймовірне, вигадка, вимисел.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 188.