Легалізація

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ [лат. legalis — законний] — 1) перехід на легальне становище; узаконення, надання законної сили; дозвіл чиєї-небудь діяльності; 2) підтвердження достовірності наявних на документі підписів; у міжнародній практиці — підтвердження достовірності та юридичної сили документа, складеного за кордоном або призначеного для дії в іноземній державі.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 188.