Ламаркизм

ЛАМАРКИЗМ [фр. Lamarck] — перша цілісна концепція розвитку живої природи, сформульована французьким натуралістом Ж. Б. Ламарком (1744-1829); стверджує, що види тварин і рослин, які постійно змінюються, ускладнюючись у своїй організації під впливом зовнішнього середовища і якогось внутрішнього прагнення до удосконалення; корінна відмінність ламаркизма від дарвінізму полягає у визнанні початкової доцільності реакції особини на впливи ззовні.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 185.