Культурних кіл теорія

КУЛЬТУРНИХ КІЛ ТЕОРІЯ виникла на початку XX століття як одна з конкретно-історичних форм неокантіанській концепції (див. Риккерт) принципового розходження природних та історичних наук, яка заперечувала закономірність історичного процесу, а також вчення диффузионизма. Деякий вплив на Культурних кіл теорію зробили також погляди антропогеографа Ф. Ратцеля і етнографа Л. Фробениуса. Основоположник теорії і школи Культурних кіл теорії Ф. Гребнер (1877-1934) опублікував у 1905 р. першу роботу, присвячену дослідженням «культурних кіл» в Австралії і Океанії.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 183.