Культ особистості (Подопригора)

КУЛЬТ ОСОБИСТОСТІ — спочатку обожнювання представників духовної та світської влади, наділення їх надлюдськими достоїнствами і силою; освячення влади імператорів, царів, королів, представників духовенства — верховних жерців, тат і т. д.; в сучасних проявах — нав’язування народу преклоніння перед носіями влади як непогрішними, приписування їм здатності творити історію на свій розсуд і сваволі.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 182.