Культ (Подопригора)

КУЛЬТ [лат. cultus — шанування] — релігійне вшанування якихось предметів або надприродних істот, обрядова сторона релігії. У широкому значенні в поняття культ включаються всі види дій, пов’язаних з релігійно-магічними уявленнями: різноманітні обряди, жертвоприношення, молитви, богослужіння, таїнства, містерії й сюди відносяться предмети: священні зображення, храми, святилища, приналежності релігійних обрядів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 182.