Космогонія (Подопригора, 2013)

КОСМОГОНІЯ [ін-грец. … — походження світу] — область астрономії, що досліджує походження й розвиток небесних тіл і їх систем, зокрема Сонячної; з 2-ї половини XX століття космогонія спирається на гіпотезу про походження Сонця і планет з єдиного холодної газопилової хмари; до найдавніших космогонічними уявленнями відноситься біблійна розповідь про створення світу, запозичений з ізраїльтянами вавилонської космогонії.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 178.