Концепція (Подопригора, 2013)

КОНЦЕПЦІЯ [лат. conceptio — розуміння, система] — певний спосіб розуміння, трактування якого-небудь предмета; основна точка зору на предмет; керівна ідея для його систематичного висвітлення. Термін «Концепція» вживається також для позначення провідного задуму, конструктивного принципу в науковій, художній, технічній, політичній та інших видах діяльності людини.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 176.