Контркультура (Подопригора, 2013)

КОНТРКУЛЬТУРА — сукупність різнорідних за ідейно-політичної орієнтації суспільних течій, які прагнуть протистояти офіційним культурних цінностей; цей протест може бути як пасивним, так і екстремістським, загальнодемократичні цілі можуть поєднуватися з анархізмом; «антипотребительский» спосіб життя часто проникнуть культурним нігілізмом, технофобией, релігійними пошуками.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 174.