Конфедерація (Подопригора)

КОНФЕДЕРАЦІЯ [позднелат. confoederatio — союз, об’єднання] — 1) союз, спілка, об’єднання яких-небудь організацій, наприклад, Загальна конфедерація праці Франції; 2) форма державного устрою, за якої держави, що утворюють конфедерацію, повністю зберігають свою незалежність, мають власні органи державної влади і управління; спеціально об’єднані органи створюються тільки для координації дій у військових, зовнішньополітичних та інших цілях; у такій формі була створена, наприклад, Швейцарія.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 174.