Концепт (Подопригора)

КОНЦЕПТ [лат. conceptus — поняття] — зміст поняття, його смислова наповненість у відволіканні від конкретно-мовної форми його вираження. Р. Карнап помістив концепт між мовними висловами і відповідними денотатами. У науковому знанні певним чином упорядкований і иерархизированный мінімум концепту утворює концептуальну схему, а знаходження необхідних концептів і встановлення їх зв’язку між собою утворює суть концептуалізації. Концепт функціонують всередині сформованої концептуальної схеми в режимі розуміння-пояснення. Кожен концепт займає своє чітко окреслене і обґрунтоване місце на тому чи іншому рівні концептуальної схеми.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 175.