Контрарний

КОНТРАРНИЙ [лат. contrarius] — протилежний, противний; контрарные судження — протилежні, взаємовиключні судження, одне з яких общеутвердительное, а інше— общеотрицательное, наприклад: «всі птахи — хижаки» та «жодна птиця— не хижак»; одне із таких суджень неминуче є помилковим, інше може бути або істинним, або хибним.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 174.