Контрадикторное ставлення

КОНТРАДИКТОРНОЕ СТАВЛЕННЯ, відношення суперечності [лат. contradictorius — суперечить] — одне з відносин, розглянутих у традиційній формальній логіці. Розрізняють контрадикторные відношення між судженнями і контрадикторные відносини між поняттями; судження та поняття, що знаходяться у контрадикторных відносинах, називаються контрадикторними, або суперечать, або контрадикторно-протилежними. Поняття про контрадикторных відносинах сходить до Аристотеля.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 173.