Контекст (Подопригора)

КОНТЕКСТ [лат. contextus — поєднання, тісний зв’язок] — квазитекстовый феномен, викликаний ефектом системність тексту як експресивно-семантичної цілісності і складається в супераддитивности сенсу і значення тексту по відношенню до змісту і значенню суми складових його мовних одиниць. Контекст структурує віяло можливих аспектів граматичного значення того або іншого слова або пропозиції, за допомогою чого задається визначеність смислу мовних виразів у межах даного тексту.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 173.